Attractive communication strategies within a Swedish REKO-ring

The aim of this study is to understand how the producers communicate with the consumers in a short food supply chain (SFSC) such as the empirical context of a REKO-ring.


About me

Marie Leijon Cedermark

Filippa Isaksson Agronom - ekonomi


filippa.isaksson@hotmail.com

marieleijoncedermark@gmail.com


Konkurrenskraftiga lantbruksföretag i alla storlekar, samt hur kan vi skapa goda förutsättningar för kommande generationer, genom tillämpande av ett regenerativt ledarskap.