Attractive communication strategies within a Swedish REKO-ring

The aim of this study is to understand how the producers communicate with the consumers in a short food supply chain (SFSC) such as the empirical context of a REKO-ring.


About me

Marie Leijon Cedermark

Filippa Isaksson Agronom - ekonomi


filippa.isaksson@hotmail.com

marieleijoncedermark@gmail.com


Konkurrenskraftiga lantbruksföretag i alla storlekar, samt hur kan vi skapa goda förutsättningar för kommande generationer, genom tillämpande av ett regenerativt ledarskap.

The Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, has its main locations in Alnarp, Umeå and Uppsala. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. • Phone:+46 18-67 10 00 • VAT nr: SE202100281701  • Contact SLU • About SLU's websites

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube