Community Supported Agriculture (CSA) i svenska lantbruk

Mitt syfte med studien har varit att undersöka livsmedelssystemet Comunity supported agruculture (CSA) som kommersiell möjlighet inom lantbruksföretag i Sverige samt att belysa dess bidrag som ett hållbart livsmedelssystem.
About me

Gabriella Falk

Agronomprogrammet - Ekonomi

gabriellairenafalk@gmail.com