Community Supported Agriculture (CSA) i svenska lantbruk

Mitt syfte med studien har varit att undersöka livsmedelssystemet Comunity supported agruculture (CSA) som kommersiell möjlighet inom lantbruksföretag i Sverige samt att belysa dess bidrag som ett hållbart livsmedelssystem.
About me

Gabriella Falk

Agronomprogrammet - Ekonomi

gabriellairenafalk@gmail.com

The Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, has its main locations in Alnarp, Umeå and Uppsala. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. • Phone:+46 18-67 10 00 • VAT nr: SE202100281701  • Contact SLU • About SLU's websites

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube