Framtidens lantbrukskooperativ Svenska lantbruket 2030 och Lantmännens roll

Lantbruket och lantbrukskooperativen i Sverige står inför förändringar. I denna studie har författarna med hjälp av empiri och teori tagit fram tre möjliga scenarier om hur utvecklingen kan gå, för att sedan studera hur det påverkar lantbruks företagen och Lantmännens sätt att agera som affärspartner samt dess styrning.

About me

Elisabeth Hidén Agronom - ekonomi


Elisabeth Hidén, läser sista året på Agronom Ekonom med inriktning företagsekonomi. Uppväxt på en gård i södra Värmland, men har nu flyttat till min fästmans gård i Västergötland.


Målsättningen med min utbildning har varit att få chansen att jobba inom de gröna näringarna och vara med och utveckla branschen. Utöver studierna så lägger jag en del tid på mitt förtroendeuppdrag som ordförande för LRF Ungdom Riksstyrelse, något som jag tycker är mycket roligt och intressant.


LinkedIn