Lepidium Campestre - En ekonomisk analys av fältkrassing

I denna studie analyseras vilka odlings- och industriella förutsättningar som råder vid en lönsam implementering av fältkrassing.

About us

Kristian Petterson Agronom - ekonomi

Jag heter Kristian Pettersson och läser mitt sista år på Agronomprogrammet - Ekonomi. Under mina studieår har jag fått fördjupa mina kunskaper inom agrar företagsamhet och nu ser jag framemot att få omsätta mina nya kunskaper i praktiken.


Arvid Ektander

Agronom - ekonomi

Jag heter Arvid Ektander, student vid Agronomprogrammet - Ekonomi. Anledningen till programvalet är mitt stora intresse för de gröna näringarna. Målet med studierna är att utveckla mina kunskaper inom ämnet och skapa ett bredare kontaktnät. I framtiden vill jag vara involverad i branschen i form av egen företagare.