The elasticity of demand for phosphorus fertilisers in Swedish agriculture - A panel data study

Chemical fertilisers are heavily used in the Swedish agriculture and even though there is a decreasing trend of using chemical fertilisers, it still causes major problem for the environment. This study focus on the price elasticity of demand for phosphorus fertilisers in Swedish agriculture and how its price changes affect farmers decisions. The aim is to contribute with estimations of the price effects on Swedish demand of phosphorus fertilisers through an econometric panel data model. Our model include data from 15 of Sweden's 21 counties for several variables which we assume have the most impact on farmer's decisions. Further on this thesis discuss potential policy instruments which could be implemented to decrease the unsustainable use of chemical phosphorus and increase incentives for boosting eco-innovation based on the econometric results.

About me

Ellika Svenungsson

Jakob Nygårds Agricultural Economics and Management


Elika: :I study my fourth year at the program Agricultural Economics and Management. Last year I graduated with a bachelor's degree in business and administration and this spring I will graduate with a bachelor in Economics. I am interested in learning how Swedish agriculture can be more sustainable and how to establish this.


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ellika-svenungsson-75b22085/

Email: easv0003@stud.slu.seJakob:

Jag är en engagerad agronomstudent med inriktning nationalekonomi. Mitt intresse ligger i gränslandet mellan nationalekonomi och företagsekonomi. Jag är framförallt intresserad av strategiska frågor kring hur vi ska åstadkomma en uthållig svensk livsmedelsproduktion och en säker livsmedelsförsörjning. Om jag ska blicka framåt så lockas jag av att arbeta med sådana frågor inom svensk livsmedelsindustri. Jag har bred erfarenhet av ledarskap genom flera olika engagemang inom Ultuna studentkår, senast som kårordförande 2019. De kommande två åren är jag invald till en plats i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins IVAs studentråd. Inom ramarna för studentrådets verksamhet vill jag verka för att lyfta fram de gröna näringarna och öka unga människors intresse för sektorn. Varmt välkommen att kontakta mig! jakobnygards@hotmail.com

www.linkedin.com/in/jakob-nygards