Förflyttningar i matpotatisens värdekedja

Målet med denna studie är att undersöka vilka förflyttningar inom den svenska matpotatisens värdekejda ett potatisproducerande företag kan åstadkomma. Studien ämnar också att skapa en förståelse för vilka hinder som ett sådant lantbruksföretag kan möta vid en förflyttning inom värdekedjan


About us

Rasmus Nessvi och Anders Nilsson Agronom - ekonomi