Förflyttningar i matpotatisens värdekedja

Målet med denna studie är att undersöka vilka förflyttningar inom den svenska matpotatisens värdekejda ett potatisproducerande företag kan åstadkomma. Studien ämnar också att skapa en förståelse för vilka hinder som ett sådant lantbruksföretag kan möta vid en förflyttning inom värdekedjan


About us

Rasmus Nessvi och Anders Nilsson Agronom - ekonomiThe Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, has its main locations in Alnarp, Umeå and Uppsala. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. • Phone:+46 18-67 10 00 • VAT nr: SE202100281701  • Contact SLU • About SLU's websites

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube