Vanligaste skador hos svenska travhästar

Travhästar travar allt snabbare på grund av avelsframsteg och därmed följer skador. Studier har gjorts kring vanligaste skadorna på travhästar utomlands men studier saknas inom Sverige. Syftet med studien var att undersöka vilka diagnoser som är vanligast hos svenska travhästar samt skillnader mellan tränarstatus, ras och ålder.


About me

Tamara Skutnabb Hippologprogrammet


Travhästar är min passion och livsstil. Jag är hungrig att lära mig mera och bli bättre inom branschen. Mitt mål är att bli en travtränare med det nya tänket som hippologutbildningen har gett mig. Varje kurs under mina studier har lärt mig något, hade inte bytt ut en enda kurs!